است نوشته  که در زمینه ایران پیش از اسلام تألیف شده‌است. منابع عمده پیرنیا کتا 1
شناسه پست: 4896
بازدید: 353
است نوشته  که در زمینه ایران پیش از اسلام تألیف شده‌است. منابع عمده پیرنیا کتا 2

است نوشته  که در زمینه ایران پیش از اسلام تألیف شده‌است.

منابع عمده پیرنیا کتاب‌های فرانسوی، انگلیسی، روسی و آلمانی هستند که ترجمه‌ای از منابع یونانی و رومی محسوب می‌شوند. وی از منابع عربی و فارسی هم در سطح گسترده‌ای استفاده کرده‌است. وی ابتدا مطالب مورخان باستانی در زمینه یک مطلب و رویداد تاریخی می‌آورد، سپس در یک جمع‌بندی به تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و نقطه قوت تاریخ‌نگاری پیرنیا در همین قسمت دیده می‌شود.

خرید کتاب تاریخ ایران باستان

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/تاریخ-ایران-باستان.htmlSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني