باور کن شعر اتفاق ساده‌ای نیست
وقتی نیست
از کوچ پروانه‌ای‌ام
جسدی خشک پشت شیشه‌ 1
شناسه پست: 3872
بازدید: 197
باور کن شعر اتفاق ساده‌ای نیست
وقتی نیست
از کوچ پروانه‌ای‌ام
جسدی خشک پشت شیشه‌ 2

باور کن شعر اتفاق ساده‌ای نیست
وقتی نیست
از کوچ پروانه‌ای‌ام
جسدی خشک پشت شیشه‌های شب
به جای می‌ماند
باور کن
شعر اتفاق پیچیده‌ای است
دار 🌍 www.aredvisura.ir
📲 ۰۹۳۹۳۴۷۸۶۱۵Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني