با اینکه خوندن کتابی که برگه هاشو لمس کنی و ورق بزنی ،انگار که سوار برگه هاش شدی 1
شناسه پست: 7942
بازدید: 192
با اینکه خوندن کتابی که برگه هاشو لمس کنی و ورق بزنی ،انگار که سوار برگه هاش شدی 2

با اینکه خوندن کتابی که برگه هاشو لمس کنی و ورق بزنی ،انگار که سوار برگه هاش شدی و داری توی آسمون پرواز میکنی خیلی حس خوبه …
آی اگه تو خونه قدیمی روی سکو کنار اتاقم زیر آسمون باشه که دیگه نمیبینمش…
اما خوندن کتاب الکترونیکی و شنیدن فایل صوتی هم حس خوب خوشو داره
وقتی تمام برنامه هات تمام شده و نمایشگاه ها و کتابفروشی ها بستن ، تو توی نمایشگاه کتاب خودت میچرخی و هر کتابی رو دوست داری انتخاب میکنه و کتابخونت پر میشه از کتابایی که دوسشون داری و دیگه نگران جا دادنشون تو خونه و قفسه های خونت نیستیSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني