بربادرفته
مارگارت میچل
ترجمه پرتو اشراق
داستان های امریکایی
تعدادصفحات: ۱۲۹۳
___ 1
شناسه پست: 7959
بازدید: 296
بربادرفته
مارگارت میچل
ترجمه پرتو اشراق
داستان های امریکایی
تعدادصفحات: ۱۲۹۳
___ 2

بربادرفته
مارگارت میچل
ترجمه پرتو اشراق
داستان های امریکایی
تعدادصفحات: ۱۲۹۳
________________________________
جمله ی کلیدی اسکارلت اوهارا وقتی با جدال وجدان و هوس همراه بود:
فردا به موضوع فکر میکنم حتما فردا روز بهتری است
معرفی کتاب:
کتاب درباره ی زندگی اسکارلت اوهارا دربحبوحه ی جنگ های داخلی امریکا را روایت میکنن
اسکارلت اوهارا دختر یکی از زمین داران جنوب امریکاست که در نازونعمت بزرگ شده و جز خوشگذرانی و شادی چیزی در زندگیش ندیده دختری که هیچ اهمیتی به بحران های سیاسی منطقه خود نمیدهد و فقط درپی ابراز محبت به عشق دیرینه ی خود به نام اشلی است
این کتاب درباره ی زندگی مردم جنوب امریکا در پی جنگ داخلی است و به زیبایی به بازگویی بخشی از تاریخ امریکا میپردازد 📚📚📚📚📚
نظر شخصی:
اسکارلت دارای روحی ازاد و جنگجوست
دختری با روحیات متفاوت
دختری که شکست براش معنا نداشت
شاید همین دلیل بود که این رمان راااا به یک شاهکار تبدیل کرد
همیشه شخصیت های اصلی داستان دخترانی پاک و مقدس هستند درحالی که اسکارلت دارای روحی بدجنس و خودخواست
و فقط به فکر منفعت خودش است
این کتاب دارای نقاط اوج بسیار بود به طوری که هیچوقت نمیتونستی لحظات بعد را پیش بینی کنی
جالبه که بدونید مارگارت میچل کاملا درباره ی جنگ توضیحات زیادی داده اما این بخش از تاریخ را بی نهایت جذاب شرح داده بطوری که اصلا خسته کننده نبود 📚📚📚📚Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني