( در بروجرد امروز دوشنبه مورخ 10دی ماه ۱۳۹۷
مجموعه " " ) در دفتر مرکز اس 1
شناسه پست: 4064
بازدید: 172
( در بروجرد امروز دوشنبه مورخ 10دی ماه ۱۳۹۷
مجموعه " " ) در دفتر مرکز اس 2

( در بروجرد
امروز دوشنبه مورخ 10دی ماه ۱۳۹۷
مجموعه ” ”
)
در دفتر مرکز اسناد و شناسایی مفاخر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بروجرد

پس کو ، پس کو هوا،
کو میل و
آخر مگر من ای خدا
آدم نیستم

همواره
در کنج بلندترین هم
کسی هست
که را

کند
حتی اگر باشد.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني