زبان ساده ، نثر گویا و بدون زوائد و از همه مهمتر انتقال دقیق حس زنانگی ( آنچه بع 1
شناسه پست: 3695
بازدید: 195
زبان ساده ، نثر گویا و بدون زوائد و از همه مهمتر انتقال دقیق حس زنانگی ( آنچه بع 2

زبان ساده ، نثر گویا و بدون زوائد و از همه مهمتر انتقال دقیق حس زنانگی ( آنچه بعد از دانشور کمتر در ادبیات زنانه ایران بوقوع پیوست) باعث شد تا کمتر از یکسال پس از چاپ اولین رمانش با نام “چراغ ها را من خاموش می کنم”، این کتاب برای بار سیزدهم تجدید چاپ شود و در بازار نشر ایران کمتر کتابی یافت می شود که به این سرعت در میان خوانندگان گسترش یابد و در عین حال مورد تأیید و تشویق روشنفکران و نویسندگان نامی ایرانی واقع گردد .
نکته مهم دیگری که در نوشته های پیرزاد وجود دارد این است که زنان داستان های زویا پیرزاد واقعی هستند. از جنس همین زنانی که هر روز در خیابان های شهرمان می بینیم. نه ضعیف و ناتوانند و نه سرخوش ومست از قدرت. زنان داستانهای پیرزاد، مدام در حال تلاشند تا زندگی شان را آنگونه که می خواهند بسازند و البته هر از چند گاه هم طعنه ای می زند به زنانی که نقش سنتی زن در جامعه ایرانی را پذیرفته اند و به آن دلخوش کرده اند.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني