سخنان "آیا دوست داری که دلت نرم شود و حاجتت برآید؟
بر یتم، رحمت آور و نوا 1
شناسه پست: 4999
بازدید: 354
سخنان "آیا دوست داری که دلت نرم شود و حاجتت برآید؟
بر یتم، رحمت آور و نوا 2

📚

💡
✔سخنان

🚩
“آیا دوست داری که دلت نرم شود و حاجتت برآید؟
بر یتم، رحمت آور و نوازشش کن و از خوراکت به او بخوران؛ دلت نرم می‌شود و حاجتت برمی‌آید.”
📚
📖
📝ترجمه و نگارش: 🔹
🔸Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني