سرانجام شماره پانزدهم فصلنامه انیمیشن توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در "ف 1
شناسه پست: 4468
بازدید: 412
سرانجام شماره پانزدهم فصلنامه انیمیشن توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در "ف 2

سرانجام شماره پانزدهم فصلنامه انیمیشن توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در “فیدیبو” منتشر شد. نسخه چاپی به شکل بسیار محدود چاپ و فقط برای مراکز خاص ارسال خواهد شد.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني