شیوا ولی الهی شاعری جوان و هنرمند نقاش است. با مطالعه اثر او رنج هایی که زنان پ 1
شناسه پست: 6375
بازدید: 440
شیوا ولی الهی شاعری جوان و هنرمند نقاش است. با مطالعه اثر او رنج هایی که زنان پ 2

شیوا ولی الهی شاعری جوان و هنرمند نقاش است. با مطالعه اثر او رنج هایی که زنان پنهان آشکار تجربه کرده اند، احساسات ناب و عاشقانه ای که از ناخوداگاه جمعی ما تجلی زندگی هر روز ما است بیشتر درک خواهد شد.

@s.h.i.v.a.vSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني