لطفا ورق بزنید...
کورش گودرزی و ماه ۱۳۵۱، بروجرد زبان ‌و ا فارسي از همان 1
شناسه پست: 4904
بازدید: 558
لطفا ورق بزنید...
کورش گودرزی و ماه ۱۳۵۱، بروجرد زبان ‌و ا فارسي از همان 2

لطفا ورق بزنید…
کورش گودرزی
و
ماه ۱۳۵۱، بروجرد
زبان ‌و ا فارسي
از همان دوران دبیرستان به و ادبيات علاقه داشت. در نشریه‌های معتبر علمی و پژوهشی از وی مقالاتی در زمینه اسطوره و تصوف به چاپ رسیده است.
از نخستین نوشته‌های ایشان، کتاب و است، که انتشارات ما مفتخر به چاپ این اثر شده است.
در ارتباط با وی می‌توان از آثار زیر نام برد:
۱. بررسی و تحلیل کیفیّت پوشاک در های اساطیری و عرفانی

۲. بررسی و تحلیل تجلّی زمان و مکان اساطیر در عرفان

۳. مشترک و مقدّس و اساطیری
علاوه بر کتاب اساطیر و تصوف، از دیگر آثار چاپ شده ایشان توسط انتشارات اَرِدوی سوره، می‌توان از اشعار وی با عناوین درخت بدسرشت و شورش غزل، آیینه های بی تفسیر، نام برد.

همواره
در کنج بلندترین قله تنهایی هم
کسی هست
که اشکت را
سرازیر
کند
حتی اگر زادروزت باشد.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني