محققان دریافته‌اند که بازی، تجربه‌های مختلف حسی، جسمی و شناختی به کودکان می‌دهد. 1
شناسه پست: 8034
بازدید: 239
محققان دریافته‌اند که بازی، تجربه‌های مختلف حسی، جسمی و شناختی به کودکان می‌دهد. 2

محققان دریافته‌اند که بازی، تجربه‌های مختلف حسی، جسمی و شناختی به کودکان می‌دهد.
این تجربه‌ها، ارتباطاتی را در مغز کودک ایجاد کرده و به او کمک می‌کند تا از نظر جسمی، شناختی، اجتماعی و عاطفی پیشرفت کند.
گیتی فراحی شاندیز
آهنگ آرامش روانSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني