منوچهر زنده دل داشت با صدای زیباش از روی کتاب برام می خوند. به جای جالبی رسیده ب 1
شناسه پست: 8305
بازدید: 191
منوچهر زنده دل داشت با صدای زیباش از روی کتاب برام می خوند. به جای جالبی رسیده ب 2

منوچهر زنده دل داشت با صدای زیباش از روی کتاب برام می خوند. به جای جالبی رسیده بود. خیلی خوشم اومد. خواستم تایپش کنم تا توی یکی از پست ها، باهاتون به اشتراک بذارمش. گوگ کیپ رو باز کردم که شروع کنم به تایپ کردن. یک لحظه به ذهنم خطور کرد روی اون میکروفون کلیک کنم ببینم چه اتفاقی میوفته. اسپیچ تو تکست گوگل خودش شروع کرد به تایپ کردن بخشی از کتابی که اسمش بود، گوگل چگونه کار می کند.

@google @fidibobooks

 Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني