من عشق هایم هستم و لحظات نومیدی ام و دوستی هایم و نوشته هایم و شنیده هایم تمثال 1
شناسه پست: 9276
بازدید: 235
من عشق هایم هستم و لحظات نومیدی ام و دوستی هایم و نوشته هایم و شنیده هایم تمثال 2

من عشق هایم هستم و لحظات نومیدی ام و دوستی هایم و نوشته هایم و شنیده هایم

تمثال های حک شده بر حافظه ام. من بیش از هر چیز دیگر کسی هستم که دقیقه ای قبل برای خود چای دم کردم. کسی که هم اکنون جمله ای که دارم کامل می کنم را تصنیف کرد. اگر تمام این ها ناپدید شوند، آیا من هنوز وجود خواهم داشت؟؟ من این داستان طولانی و جاری هستم..

متن ازSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني