نام کتابی به قلم است. وی در بخشی از این کتاب به تاریخ کهن ایران افتخار می‌کند 1
شناسه پست: 3545
بازدید: 190
نام کتابی به قلم است. وی در بخشی از این کتاب به تاریخ کهن ایران افتخار می‌کند 2

نام کتابی به قلم است. وی در بخشی از این کتاب به تاریخ کهن ایران افتخار می‌کند و ایران را صادرکننده فرهنگ و هنر به جهان بشریت معرفی می‌نماید و به برپایی نخستین امپراطوری در ۲۵۰۰ سال پیش توسط کوروش مباهات می‌کند. او در این کتاب با نقل مطالبی، خود و دولتش را مذهبی معرفی می‌نماید و خود را نظر کرده خدا و امامان شیعه می داند و برای خویش رسالت الهی قائل می‌شود.شاه در این کتاب نوعی از گفتمان هم‌ذات پنداری میان ایران و غرب را ارائه کرده‌است

خرید کتاب ماموریت برای وطنم

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/ماموریت-برای-وطنم.html

کتابSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني