نام کتاب : 
نویسنده : 
ترجمه چاپ ۱۳۵۰
قیمت ۱۰۰ هزار تومان خرید تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴ 1
شناسه پست: 4196
بازدید: 180
نام کتاب : 
نویسنده : 
ترجمه چاپ ۱۳۵۰
قیمت ۱۰۰ هزار تومان خرید تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴ 2

نام کتاب : 
نویسنده : 
ترجمه

چاپ ۱۳۵۰
قیمت ۱۰۰ هزار تومان

خرید تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

در این کتاب که هدف آن شرح باستانی و تاریخ و تمدن ایرانی است ، از لحاظ جغرافیایی، از حدود غربی نجد ایران- جز به ندرت – بحث نخواهد شد. در نظر جغرافی دانان، نجد مذکور در مشرق به کوههایی که سند را احاطه کرده اند پایان می یابد، اما این بخش شرقی همیشه جزو شاهنشاهی پارس نبوده است. بدین وجه، خواننده در این کتاب از گذشته مادها و پارسیان ، مخصوصا قوام اخیر که نخستین شاهنشاهی را تشکیل دادند و معرف مهمترین قسمت این شعبه از ملل آریایی- یعنی ایرانیان بودند، آگاه خواهد شد

هیچ فرد ایرانی، چه فارغ التحصیل دانشگاه و چه دهقان ساده – که اشعار فردوسی جاویدان را شنیده – نیست که از تاریخ افتخارآمیز خود بی خبر باشد. بهرحال من بدانان نمی اندیشم. مسرت من آنگاه کامل و منظور من آن زمان برآورده خواهد شد که این کتاب در دست طبقه جوان ایرانی، که مایه امیدواری هستند و چشم آینده مملکت بدانان روشن است بیفتد. امید است جوانان درباره گذشته میهن خود بیندیشند و قلب آنان از غرور خدمات نیاکان خود ببالد، ولی در عین حال بخواهند که ایران در میان اقوام جهان همان وظیفه ای را که پیشتر ایفا می کرده است، انجام دهد.

خرید کتاب تاریخ ایران از آغاز تا اسلام

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/کتاب-ایران-از-آغاز-تا-اسلام.htmlSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني