نسکی از  هدایت نام این هنگ را از نسکی به همین نام که در دوره ساسانی نگاشته شده 1
شناسه پست: 7102
بازدید: 274
نسکی از  هدایت نام این هنگ را از نسکی به همین نام که در دوره ساسانی نگاشته شده 2

نسکی از  هدایت نام این هنگ را از نسکی به همین نام که در دوره ساسانی نگاشته شده گرفته‌است.نیرنگستان در اینجا به معنی فرهنگستان است. نیرنگستان هدایت یک فرهنگ نامه فلکلر است. در دیباچه نسک هدایت به نام یک متخصص فرهنگ توده و فلکلر، زمینه‌ها و ریشه‌های پیدایش این باورها را می‌کاود. منابع اصلی هدایت برای نگاشتن این هنگ بی‌نظیر به پیش از اسلام بر می‌گردد و از جمله نسکهایی چون: «اردا ویراژنامه»، «شایست نشایست»، «دینکرت»، «بند هشن» و «نیرنگستان» پهلوی.

خرید کتاب نیرنگستان

https://www.karaketab.com/کتاب-نایاب/کتاب-نیرنگستان.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني