نشر دیجیتال "موج کتاب " تقدیم میکند قله ها و دره ها نویسنده : اسپنسر جانسون 1
شناسه پست: 7272
بازدید: 245
نشر دیجیتال "موج کتاب " تقدیم میکند قله ها و دره ها نویسنده : اسپنسر جانسون 2

نشر دیجیتال “موج کتاب ” تقدیم میکند

قله ها و دره ها
نویسنده : اسپنسر جانسون
ترجمه : مانی عظیم زاده
گوینده : لاله اکبری
تدوین صوتی : نسیم صباغان

جهت تهیه این کتاب صوتی به سایت و اپلیکیشن های فراکتاب و طاقچه
@taaghche_ebookstore
@faraketab

مراجعه کنیدSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني