نمی دانم این «چیزی شدن» را چه کسی توی دهان ما انداخت؟
از کِی فکر کردیم باید کسی 1
شناسه پست: 7040
بازدید: 372
نمی دانم این «چیزی شدن» را چه کسی توی دهان ما انداخت؟
از کِی فکر کردیم باید کسی 2

نمی دانم این «چیزی شدن» را چه کسی توی دهان ما انداخت؟
از کِی فکر کردیم باید کسی شویم یا کاری کنیم.
این همه آدم در دنیا دارند نباتی زندگی می کنند، بیدار می شوند و می خورند و می دوند و می خوابند.
همین! مگر به کجای دنیا برخورده؟
بابا گفت جوری زندگی کن كه بعد از
تو آدم ها تو را یادشان بیاید. 📘 پاییز فصل آخر سال
👤Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا
ارتباط با پشتيباني