شناسه پست: 7282
بازدید: 198
نوشته کتاب جدیدی که تازه گرفتم و در حال خوندنش هستم. به نظرم خیلی قشنگیه الب 1

نوشته
کتاب جدیدی که تازه گرفتم و در حال خوندنش هستم. به نظرم خیلی قشنگیه البته تا اینجایی که خوندم.
مناسب حال و احوال این روزهامونه البته اگه ازش درس بگیریم.
درسی که همیشه در حال کمک کردن به دیگران و به فکر در کنار هم بودن باشیم مثل یک خانواده بزرگ.
توصیه میکنم اگه اهل کتاب هستین حتما بخونینش.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني