*همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کت 1
شناسه پست: 7288
بازدید: 695
*همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کت 2

*همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک‌.
کلمه ها زنده اند و ادبیات یک گریز است ،گریزی نه از زندگی ، که بسوی آن…
زمانی که با ذهن و روحتان صاحب کتابی هستید ثروتمندید اما وقتی آن را به شخص دیگری بدهید سه برابر ثروتمند هستید
…………******……….. اپلیکیشن های مطالعه کتاب کمک میکنه حتی گاهی با خوندن یه صفحه از کتابی که دوستش داریم،شاید،لحظه ای بدست بیاریم آنچه که رویایمان است..‌.😉Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني