ورق بزنید...
کتاب " نوشته " با ترجمه " در این کتاب به مطالبی در راستای مهار 1
شناسه پست: 4852
بازدید: 398
ورق بزنید...
کتاب " نوشته " با ترجمه " در این کتاب به مطالبی در راستای مهار 2

ورق بزنید…
کتاب ” نوشته ” با ترجمه ”

در این کتاب به مطالبی در راستای مهارتهای مدیریت افکار و رفتار خود می پردازیم. از جمله مطالبی درباره، کاربرد قاطعیت محوری، هنجارها و معیار های ارتباطی، هفت شیوه ارتباط موثر، موانع مسیر قاطعیت محوری، ساخت یک برنامه تکنیکی برای بدست آوردن هر آنچه که بر زبان می آوریم، شناسایی تفکر منفی، یادگیری اراده نه گفتن، رهایی از حملات تهاجمی افکار و در نهایت روشهای حفظ و نگهداری این مهارت ها.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني