کتابی که ترجمه آن از نظر خواننده گرامی میگدرد اثر کنستانتین  اینوسترانسف مورخ و 1
شناسه پست: 7479
بازدید: 169
کتابی که ترجمه آن از نظر خواننده گرامی میگدرد اثر کنستانتین  اینوسترانسف مورخ و 2

کتابی که ترجمه آن از نظر خواننده گرامی میگدرد اثر کنستانتین  اینوسترانسف مورخ و خاور شناس روسی است که چندی استاد دانشگاه و عضو انجمن باستان شناسی پطرسبورگ بوده این دانشمند به تاریخ کشورهای خاور زمین عموما و فرهنگ ایران در عصر ساسانیان خصوصا علاقه فراوان داشته و درباره دوره های گوناگون تاریخ باستانی ملل اسیای میانه و روابط عرب و ایران تتبعات و پژوهشهای کرانبهایی نموده است.

کتاب مطالعاتی درباره ساسانیان از آثار برجسته کنستانتین  اینوسترانسف است و آنچه بر قدر و ارزش این اثر می افزاید همانا مآخذ و مدارک بی شماری است که مولف در دسترس داشته و ان را  با دقتی هرچه تمام تر مورد تفسیر و موشکافی و تجزیه و تطبیق قرار داده است.

از اثار دیگر دانشمند نامبرده کتابی است تحت عنوان موادی از ماخذ عرب درباره تاریخ فرهنگ ایران در عصر ساسانیان که در همین کتاب در چند مورد به ان ارجاع شده است

خرید کتاب مطالعاتی درباره ساسانیان

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/مطالعاتی-درباره-ساسانیان.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني