شناسه پست: 9012
بازدید: 245
کتاب اثر ترجمه خواننده اين كتاب متوجه خواهد شد كه تاريخ پالمر، اصولاً تاريخ 1

کتاب اثر ترجمه

خواننده اين كتاب متوجه خواهد شد كه تاريخ پالمر، اصولاً تاريخ حوادث، به آن معني كه همه مي دانند نيست.
اين كتاب تاریخی زیاد در حكم فلسفه تاريخ و راهنمائي است . از براي حل مشكلاتي كه همه ما در فهم و استنتاج حوادث تاريخي داشته و داريم. وي تاريخ خود را از ادوار كهن و باستاني، از دوراني قبل از پيدايش تمدن يونان آغاز مي كند و هر قدر به اعصار جديد نزديك مي شود، به تفصيل بيشتري مي پردازد.

وي سعي كرده است كه از نظر يك نفر مورخ بي غرض جهاني، تمامي اشكالات جهان را در رديف هم قرار دهد و با مطالعه دقيق اين كتاب ملاحظه خواهد شد كه چگونه با اسلوب روان و بي تكلفي به انجام اين مهم موفق گرديده است.

همانطور كه از عنوان اين اثر برمي آيد، تاريخ از ديدگاهي نو به جهان بررسي شده و گستره اي وسيع را از ادوار كهن تا «جهان نو» يعني ظهور ابرقدرتهاي نوين و پديده «جنگ سرد» دربرمي گيرد

خرید کتاب تاریخ جهان نو

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/كتاب-تاریخ-جهان-نو.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني