کتاب اراذل و اوباش
اَرِن بِلیبی
رژینا قوامی
نشر پرتقال +۸سال
__________________ 1
شناسه پست: 7372
بازدید: 451
کتاب اراذل و اوباش
اَرِن بِلیبی
رژینا قوامی
نشر پرتقال +۸سال
__________________ 2

کتاب اراذل و اوباش
اَرِن بِلیبی
رژینا قوامی
نشر پرتقال
+۸سال
___________________________
پشت جلد کتاب:
اقای گرگ،اقای کوسه
اقای مار،اقای پیرانا
ان ها معروفند به اراذل و اوباش همه ی دنیادهم این رامی دانند😊😊😊
ان ها ترسناک ،خطرناک و خب 😜😜😜 درکلمه بد هستند
ولی این اقایان دلشان می خواهد. قهرمان باشند وبا انجام دادن کارهای خوب ثابت کنند که از پسش برمی ایند 🐍🐟🐋🐕
نظر شخصی:
وقتی خواهر زاده ام میاد خونه ی ما محال ممکنه با خودش یه کتاب نیاره اخه کتاب خوندن تو خانواده ی ما یه مسئله ی موروثی است😆😆
یه بار با جیغ و خوشحالی اومد خونمون. و گفت خاله یه کتاب خفن با خودم اوووردم باهم شروع کردیم به خوندنش و از خنده روده بر شدیم یهو به خودم اومدم دیدم چقدر غرق این کتاب زیبا و جذاب شدم📚📚📚📚📚 واقعا نویسنده ی این کتاب کارش بینظیر بوده تو تصویرسازی و همچنین خلق شخصیت های متفاوت و زیبا
درکل به بچه های عزیز بالای ۸سال این کتاب خیلی توصیه میشود🎉🎉🎉🎊🎊🎊
BSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني