کتاب  سال ۱۳۱۹خورشیدی به چاپ رسید.این نبشته برجسته‌ترین سند نوشته شده دربارهٔ رو 1
شناسه پست: 3813
بازدید: 171
کتاب  سال ۱۳۱۹خورشیدی به چاپ رسید.این نبشته برجسته‌ترین سند نوشته شده دربارهٔ رو 2

کتاب  سال ۱۳۱۹خورشیدی به چاپ رسید.این نبشته برجسته‌ترین سند نوشته شده دربارهٔ رویداد مشروطه و چند و چون آن می‌باشد و حتی در زمانی که نوشته‌های کسروی ممنوع شمرده می‌شود این نوشتار همچنان آبشخور و گواه پژوهش‌های تاریخی است. این کتاب توسط ایوان سیگل به انگلیسی نیز ترجمه شده‌است

کسروی پوشینه (جلد) نخست این کتاب را به نام «تاریخ هیجده سالهٔ آذربایجان» نوشته و پس از چاپ و نشر پوشینه دوم آن را به نام «تاریخ مشروطهٔ ایران» انتشار داد. او نوشتن این تاریخ را نخست از ماهنامه‌ای به نام پیمان آغاز کرد.

انگیزه کسروی از نگارش این نبشتهویرایش

کسروی انگیزه‌های زیر را برای نگارش این نبشته برمی‌شمرد:

کسروی می‌گوید: «سی سال گذشت و یکی از آنان که در جنبش پا در میان داشته بود یا خود می‌توانست آگاهیهایی گرد آورد به نوشتن آن برنخاست، و من دیدم داستان‌ها از میان می‌رود و در آینده کسی گرد آوردن آن‌ها نخواهد توانست. یک جنبشی که در زمان ما رخ داده، اگر ما داستان آن را ننویسیم دیگران چگونه خواهند نوشت؟!…»بررسی رازهای ناکامی جنبششناساندن قهرمانان راستین و پیشگیری از واژگونه نمایی تاریخپیشگیری از چسباندن این جنبش به بیگانگانیاداوری کوشش کسانی که در آینده کنار گذارده شدند.پیشگیری از نوشته شدن تاریخ میهن به دست بیگانهو سرانجام درد فراموشی ایرانیان

خرید کتاب تاریخ مشروطه

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/کتاب-تاریخ-مشروطه-ایران.html

کتابSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني