کتاب فرهنگ پهلوی تالیف دکتر این کتاب نایاب به دست در دهه چهل به چاپ رسیده است 1
شناسه پست: 7435
بازدید: 209
کتاب فرهنگ پهلوی تالیف دکتر این کتاب نایاب به دست در دهه چهل به چاپ رسیده است 2

کتاب فرهنگ پهلوی تالیف دکتر
این کتاب نایاب به دست در دهه چهل به چاپ رسیده است که در واقع واژه نام پهلوی است که دکتر بهرام فره وشی گرد اوری و تالیف نموده اسا

اسم واژه‌نامهٔ کوچکی است دربارهٔ حدود ۵۰۰ هزوارش که در نوشته‌های پارسی میانه زردشتیان (متون پهلوی) به کار می‌رفته‌است. گردآورنده مؤلف در این کتاب کوشیده است، واژه‌هایی را که از نظر املایی برای دبیران و کاتبان دشوار بوده، گردآوری کند. از فرهنگ پهلوی نسخه‌های گوناگونی در دست است که از میان آنها چهار نسخه از قدمت و اعتبار بیشتری برخوردارند و در ایران کتابت شده‌اند. تحریر دیگری از فرهنگ پهلوی در دست است که در آن کلمات برحسب سنت متأخرتری، به ترتیب الفبایی تنظیم شده‌است. از این تحریر دو نسخهٔ خطی در دست است که با یکدیگر اختلافاتی دارند. همچنین برگی از یک فرهنگ پهلوی که شامل هفت فعل پهلوی است، در میان اوراق مانوی در تورفان به خط پهلوی تحریری پیدا شده و احتمالاً از آثار مسیحیان ایرانی بوده‌است که آثار خود را به فارسی میانه و خط پهلوی می‌نوشته‌اند. این برگ متعلق به فرهنگی از قرن سوم یا چهارم هجری است. فرهنگ پهلوی با ترجمهٔ فارسی نیز منتشر شده‌است.

خرید کتاب فرهنگ پهلوی

https://www.karaketab.com/کتاب-نایاب/کتاب-فرهنگ-پهلوی.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني