یادمان باشد ۹۲٪ عادات و رفتار های ما در مغزمان برنامه نویسی شده .
هری کارپنتر ، 1
شناسه پست: 7463
بازدید: 203
یادمان باشد ۹۲٪ عادات و رفتار های ما در مغزمان برنامه نویسی شده .
هری کارپنتر ، 2

یادمان باشد ۹۲٪ عادات و رفتار های ما در مغزمان برنامه نویسی شده .
هری کارپنتر ، نویسنده کتاب با روش های علمی و بسیار ساده به ما یاد میدهد که چطور برنامه نویسی مغزمان را تغییر دهیم و به آن شخصیتی که انتظارش را داریم تبدیل شویم …
.

فایل PDF و همچنین نسخه صوتی این کتاب را میتوانید در اپلیکیشن تهیه کنید .
. . درون
اثر

مترجمان و
.
.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني