یا پهلوان میکلس کتابی است نوشتهٔ  یکی از آثار مهم ادبیات معاصر یونان محسوب می‌ 1
شناسه پست: 4464
بازدید: 280
 یا پهلوان میکلس کتابی است نوشتهٔ  یکی از آثار مهم ادبیات معاصر یونان محسوب می‌ 2

 یا پهلوان میکلس کتابی است نوشتهٔ  یکی از آثار مهم ادبیات معاصر یونان محسوب می‌شود. این اثر که به زبان‌های مختلفی از جمله فارسی برگردانده شده‌است به سال ۱۹۵۴ به طبع رسیده‌است.

کتاب به ماجرای مبارزهٔ پهلوان میکلس، پهلوان یونانی اهل جزیرهٔکرت با دولت عثمانی که در آن زمان هنوز حاکم بخشی از اروپا و من‌جمله یونان بود می‌پردازد. عمده ماجراهای کتاب در شورش سال ۱۸۸۹ جزیرهٔ کرت علیه عثمانی رخ می‌دهد. کازانتزاکیس برای شخصیت میکلس از پدر خود الهام گرفته‌است.

نویسنده در نوشتن این اثر از فرهنگ عامهٔ مردم کرت و اصطلاحات روزمرهٔ ایشان هم فراوان استفاده کرده‌است.

خرید کتاب آزادی یا مرگ

https://www.karaketab.com/کتاب-رمان/کتاب-آزادی-یا-مرگ.htmlSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني