‌
‌‌ نشر دیجیتال "موج کتاب " تقدیم میکند: مصائب امام حسین (ع)
گزیده روضه‌های 1
شناسه پست: 7360
بازدید: 221
‌
‌‌ نشر دیجیتال "موج کتاب " تقدیم میکند: مصائب امام حسین (ع)
گزیده روضه‌های 2


‌‌🎙📚 نشر دیجیتال “موج کتاب ” تقدیم میکند:

@moje_ketab

📖 مصائب امام حسین (ع)
گزیده روضه‌های مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری
از: دکتر غلامعلی رجائی
گوینده: حسین محمدرضایی
تدوین صوتی: عباس اسعدی مقدم
انتشارات صوتی: موج کتاب

@moje_ketab

کتاب صوتی مصائب امام حسین (ع) گزیده‌ای از بیانات ارزشمند مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری است که از دو کتاب فوائدالمشاهد و چهارده مجلس معظم له انتخاب شده‌اند.

مرحوم حاج جعفرشوشتری در پایان هر منبر به خواندن روضه‌ای می‌پرداختند این روضه‌ها از آخر مطالب سخنرانی‌های ایشان توسط تندنویسانی که آن زمان در مجلس حضور داشتند نوشته و جمع‌آوری شده است و با اندک تصرف و ویرایش بر اساس یک دسته‌بندی معین از زمان تولد امام تا هنگام شهادت ایشان و مطالب بعد از آن نگارش شده‌است.

@moje_ketab

🎧 این کتاب صوتی را از سایت و اپلیکیشن‌های

کتابراه @ketabrah
فراکتاب @faraketab
طاقچه @taaghche_ebookstore
تهیه فرمایید.

@moje_ketabSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني