.
‏به آرامی شروع به مردن میکنی؛ اگر سفر نکنی،
اگر کتاب نخوانی،
اگر لباس رنگی نپ 1
شناسه پست: 7249
بازدید: 221
.
‏به آرامی شروع به مردن میکنی؛ اگر سفر نکنی،
اگر کتاب نخوانی،
اگر لباس رنگی نپ 2

.
‏به آرامی شروع به مردن میکنی؛

اگر سفر نکنی،
اگر کتاب نخوانی،
اگر لباس رنگی نپوشی..!
______________________

@cheshmehpublication @ketabekoolehposhti
______________________
Nikon D3400
Lens 50prime
Focal length 50mm
Aperture F3.5
Exposure time 1/200s
Iso 100Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني