•••
در روز برفی، صبح روز پنجشنبه خود را اینگونه آغاز میکنیم...
___
بخشی از کتاب: 1
شناسه پست: 3526
بازدید: 186
•••
در روز برفی، صبح روز پنجشنبه خود را اینگونه آغاز میکنیم...
___
بخشی از کتاب: 2

•••
در روز برفی، صبح روز پنجشنبه خود را اینگونه آغاز میکنیم…
___
بخشی از کتاب:
حرکت چند ماهه ی امام حسین(ع) ، از آن روزی که از مدینه خارج شد و به مکه آمد و تا آن روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت را نوشید ، برای یک امت ، تاریخ و کشور و برای تربیت و اداره ی جامعه و قرب به خدا ، بیش از صد ها درس است.
به خاطر این است که حسین بن علی(ع) در دنیا مثل خورشیدی در میان مقدسین عالم می درخشد.
انبیاء ، اولیاء ، ائمه ، شهدا و صالحین مثل ماه و ستارگان هستند و حضرت اباعبداللّه الحسین(ع) مثل خورشید می درخشد.

____Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني