• از خوباى روزگار *اپليكيشن هاى عالى براى دريافت و يا همون .....> اندر مزايا 1
شناسه پست: 4566
بازدید: 287
• از خوباى روزگار *اپليكيشن هاى عالى براى دريافت و يا همون .....> اندر مزايا 2

• از خوباى روزگار 👌🏼 *اپليكيشن هاى عالى براى دريافت
و
يا همون …..> اندر مزاياى اين برنامه ها كه من خيلى دوست دارم اينكه وقتى مشغول كاراى خونه يا در حال رفتن به جايى هستم يا پياده روى يا حتى قبل خواب 😉ميتونم كتاب صوتى گوش بدم با صداى افرادى كه دوست دارم مثل آقاى ميرطاهر مظلومى 🤗
تو پست هاى بعدى كتاب هاى صوتى و الكترونيكى كه خوندم و ازشون لذت بردم رو معرفى ميكنم.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني