شناسه پست: 9411
بازدید: 217
Poor Vs Perfume Witch one is Better !?
____________________________
یک روز از 1

🔺🔻🇮🇷
Poor Vs Perfume
Witch one is Better !?
____________________________
یک روز از سرِ بی کاری به بچه های
کلاس گفتم انشایی بنویسند با این
عنوان که “فقر بهتر است یا عطر؟” قافیه
ساختن از سرگرمی هایم بود.
چند نفری از بچه ها نوشتند “فقر”. از
بین علم و ثروت همیشه علم
را انتخاب می کردند. نوشته بودند
که “فقر” خوب است چون چشم و گوش
آدم را باز می کند و او را بیدار نگه
می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و
مدهوش می کند.” عادت کرده بودند
مجیز فقر را بگویند چون نصیبشان
شده بود. 👀💸
فقط یکی از بچه ها نوشته
بود “عطر”. انشایش را
هنوز هم دارم. جالب بود.
نوشته بود “عطر حس های آدم را
بیدار می کند که فقر آنها را
خاموش کرده است”…!
____________________________
متن از کتاب رویای تبت
به قلم فریبا وفی🖋
____________________________
@fariba_vafi
____________________________Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني