، بازنویس سلسله درسهایی است که از هزار و نهصد و چهل تا هزار و نهصد چهل و سه د 1
شناسه پست: 4796
بازدید: 400
، بازنویس سلسله درسهایی است که از هزار و نهصد و چهل تا هزار و نهصد چهل و سه د 2

، بازنویس سلسله درسهایی است که از هزار و نهصد و چهل تا هزار و نهصد چهل و سه در آمریکا داده بود و سپس در تابستان هزاررو نهصد و چهل و چهار در انگلستانبرای انتشار آماده شد. این کتاب پرخواننده‌ترین اثر راسل از کار درآمد و از زمان انتشار سال چهل و پنج تا امروز همیشه در ردیف آثار پرفروش قرار داشته‌است؛ ولی اهل فن دربارهٔ ارزش آن اتفاق نظر ندارند. برخی آن را نمونهٔ قوت تحلیل و روشنائی بیان می‌دانند. برخی نیز بر آنند که در تاریخ برداشت‌های شخصی و یک جانبه ای از متفکران و مکاتب فلسفی ترسیم شده‌اند که به عنوان تنها وسیلهٔ آشنایی با تاریخ تفکر اروپایی، می‌توانند بسیار گمراه‌کننده باشند. کسانی هم هستند که معتقدند هر دو حکم یاد شده، کم یا بیش درست هستند

خرید کتاب تاریخ فلسفه غرب

https://www.karaketab.com/کتاب-روانشناسی-و-فلسفه/کتاب-تاریخ-فلسفه-غرب.htmlSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني