.
آنچه درباره‌ی مرگ ترسناک‌تر است فقدان آینده نیست، بلکه فقدان گذشته است. در واق 1
شناسه پست: 3183
بازدید: 300
.
آنچه درباره‌ی مرگ ترسناک‌تر است فقدان آینده نیست، بلکه فقدان گذشته است. در واق 2

.
آنچه درباره‌ی مرگ ترسناک‌تر است فقدان آینده نیست، بلکه فقدان گذشته است. در واقع عمل فراموشی شکلی از مرگ است که پیوسته در دل زندگی حضور دارد.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني