از امروز به پیشواز ماه رمضان خاهم رفت
روزه ی. نمیتوانم. نمیشود. خدا نمیخواهد. 1
شناسه پست: 6950
بازدید: 395
از امروز به پیشواز ماه رمضان خاهم رفت
روزه ی. نمیتوانم. نمیشود. خدا نمیخواهد. 2

از امروز به پیشواز ماه رمضان خاهم رفت
روزه ی. نمیتوانم. نمیشود. خدا نمیخواهد.
پیش به سوی دور ریختن باور های اشتباه.
این ماه رو بجای دینی کردن آن ترجیح میدهم باور کنم فرخندگی آن را و به جای نخوردن و نیاشامیدن به پاکسازی باورهایم بپردازم.
پیشنهاد میکنم در این ماه مبارک یک عادت به خودت دهیم مثل خواندن هر روز ۱۵ صحفه از یک کتاب که پیشنهاد میکنم اثر مرکب از دارن هاردی باشد.
لازم نیست حتما برید کتاب فروشی.با اپ فیدیبو نسخه الکترونیکیش یا صوتیش رو بخرید حله.
امید به موفقیت.
نظرتون چی هست در مورد این تفکر؟Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني