اولین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیکی فارسی(
شهرکتاب مرکزی علاوه بر فیدیبو به راح 1
شناسه پست: 6319
بازدید: 338
اولین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیکی فارسی(
شهرکتاب مرکزی علاوه بر فیدیبو به راح 2

اولین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیکی فارسی(
شهرکتاب مرکزی علاوه بر فیدیبو به راحتی ما راهم در دل خود می برد و مشکلات استارتاپ های مختلف را حل می کند. فیدیبو ساختمانی بزرگ است، که ممکن است حین قدم زدن میان عناوینش گم شوید. دوستداران کتاب و فرهنگ محیط آن را همانند بهشت می دانند. در این میان آقای قاسمی، آقای فیروزان و فیدیبو اولین کسانی هستند که به پیشواز ما می آیند. بعد از پیوستن این افراد به ما به طبقه پایینی که کافه در آن قرار دارد می رویم. آنجا در میان هزاران افرادی که به مطالعه مشغولند کافه دار هم مشغول درست کردن قهوه ما می شود و ما هم داستان شکل گیری فیدیبو را گوش می دهیم.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني