این جانب فاطمه عمادی پور بالغ بر بیست و پنج سال است که در کارهای ادبی دست دارم. 1
شناسه پست: 3992
بازدید: 187
این جانب فاطمه عمادی پور بالغ بر بیست و پنج سال است که در کارهای ادبی دست دارم. 2

این جانب فاطمه عمادی پور بالغ بر بیست و پنج سال است که در کارهای ادبی دست دارم.
از شعر بزرگسال آغاز کرده ام و زمانی که دانشجو بودم با چند مجله فرهنگی ادبی همکاری نموده و خبرنگار افتخاری چند مجله بوده ام.
بعد از استخدام در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به سرودن شعر نوجوان روی آورده ام و نزدیک به پانزده سال است شعر کودک و داستان نوجوان می نگارم. عضو انجمن ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن ادبی دانشگاه بودم.
یک مجموعه شعر با عنوان “طعم روشن ستاره ها”و کتاب بعدی داستانی با عنوان”جایی پر از فرشته” به چاپ رسیده است.

این کتاب در سال ۹۸ با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان به چاپ رسید.

شد
یک گره از مشکل شب
باز شد
زندگی آغاز شد
بوق
جیغ
ازدحام
ناگهان
در سر یک پیچ
کسی پر کشید ….نقطه چین
روی خط حاشیه رهگذر
یک پلیس
نقشه پایانی یک
فاجعه را می کشیدSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني