.
بعضی اوقات دوست دارم فکر کنم که هنوز در جرگه روشنفکرها هستم، اما انگار دارم به 1
شناسه پست: 3189
بازدید: 268
.
بعضی اوقات دوست دارم فکر کنم که هنوز در جرگه روشنفکرها هستم، اما انگار دارم به 2

.
بعضی اوقات دوست دارم فکر کنم که هنوز در جرگه روشنفکرها هستم، اما انگار دارم به گله آدم های عامی و دیوانه ای می پیوندم که به آهنگ های عامیانه گوش می دهند و بر حسب تصادف و اتفاق عمل می کنند.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني