شاعر مشهور و نامدار سوزنی سمرقندی ايراني نيمه اول سده ششم هجري و ملقب به تاج ا 1
شناسه پست: 7171
بازدید: 193
شاعر مشهور و نامدار سوزنی سمرقندی ايراني نيمه اول سده ششم هجري و ملقب به تاج ا 2

شاعر مشهور و نامدار سوزنی سمرقندی ايراني نيمه اول سده ششم هجري و ملقب به تاج الشعرا. او با سنایی، انوری، امیرمعزی و ادیب صابر معاصر بوده و با بعضي از آنان مهاجات داشته و آنان را به تيغ زبان خود آزرده است. وي در سال (۵۶۷ يا ۵۶۹ هجري قمري) درگذشت. سوزنى شاعرى هجاگو بود و در گفتن هجو از هیچ کس پروا نداشت و شاید کمتر کسی از اطرافیان وی از تیغ زبان تند او در امان ماند. چنانکه بیش از یک سوم از دیوان او را هجا تشکیل می دهد. وى با شعرائی چون عمعق، سنائى، انورى، معزى، ادیب صابر و رشیدى معاصر بود و با بعضى از آنان (بخصوص سنائی غزنوی) مهاجات داشته و ایشان را به نیش زبان خود آزرده است. وی در هجو معانى خاص ابداع کرده که این امر به علاوه ی استفاده او از کلمات و عبارات خاص و بعضاً مهجور قرون پیشین , درک اشعارش را با وجود سلاست و روانی , برای خواننده ی این دوران گاه بسیار پیچیده و نامفهوم می سازد. همچنین او اولین شاعری است که الفاظ ترکی را وارد شعر پارسی نمود. گفته‏اند که سوزنى در اواخر عمر دست از هجو و هزل کشیده و استغفار کرده است. وی در بین سالهای ۵۵۲تا ۵۶۹ هجری قمری در شهر سمرقند درگذشت. از دیوان او نسخ متعدد در دست است. نسخه ای نیز از به سال ۱۳۳۸ خورشیدی در تهران به طبع رسیده است. که در کارا کتاب موجود است

خرید کتاب دیوان حکیم سوزنی سمرقندنی

https://www.karaketab.com/کتاب-شعر/دیوان-حکیم-سوزنی-سمرقندی.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني