غزل درچاه اندوه، نمایشنامه ای برای کودکان، نوجوانان واولیاء، از طریق سایت وکتابخ 1
شناسه پست: 8675
بازدید: 235
غزل درچاه اندوه، نمایشنامه ای برای کودکان، نوجوانان واولیاء، از طریق سایت وکتابخ 2

غزل درچاه اندوه، نمایشنامه ای برای کودکان، نوجوانان واولیاء، از طریق سایت وکتابخوان طاقچه قابل دریافت است.
این نمایش ده سال پیش، سال هشتاد ونه، به کارگردانی دوست عزیزوهنرمندم سعیدتاجیک وگروه خوبش به اجرا درآمد.
https://taaghche.com/book/71107Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني