فقر همان گرد و خاکی است که بر کتاب‌های فروش نرفته یک کتابفروشی می‌نشیند، فقر شب 1
شناسه پست: 4788
بازدید: 357
فقر همان گرد و خاکی است که بر کتاب‌های فروش نرفته یک کتابفروشی می‌نشیند، فقر شب 2

فقر همان گرد و خاکی است که بر کتاب‌های فروش نرفته یک کتابفروشی می‌نشیند، فقر شب را بی‌غذا سر کردن نیست، فقر روز را بی‌اندیشه سر کردن است…
📜
📖Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني