" نوشته " با ترجمه " : کتابی مناسب برای دنیای امروزه...
دنیایی 1
شناسه پست: 4329
بازدید: 161
" نوشته " با ترجمه " : کتابی مناسب برای دنیای امروزه...
دنیایی 2

” نوشته ” با ترجمه ”
: کتابی مناسب برای دنیای امروزه…
دنیایی ک چه بخوایم و چه نخوایم باید واسه رسیدن به هدفامون ارتباطی قاطع و باثبات و آموزش ببینیم…هدف این کتاب،استفاده از مهارت های کاربردی ارتباطات تجاری وسازمانی در بهبود روابط کاری وکسب نتایج مورد نظر شما در محل کار و هرنوع مراوده ست… تعداد صفحات:147
قیمت کتاب:25 هزار تومان
برای خرید این کتاب با شماره زیر در ارتباط باشید یا به سایت ما مراجعه کنید
09393478615

:Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني