نویسنده:  مترجم: متن اصلی این کتاب برای اولین بار در اکتبر 1967 در لندن منتش 1
شناسه پست: 7111
بازدید: 237
نویسنده:  مترجم: متن اصلی این کتاب برای اولین بار در اکتبر 1967 در لندن منتش 2

نویسنده: 

مترجم:
متن اصلی این کتاب برای اولین بار در اکتبر 1967 در لندن منتشر شده است.
کتاب پیش رو ترجمه از متن فرانسوی آن میباشد توسط دکتر تجلی پور که در سال 1349 میباشد.

این کتاب در ایران بسیار کمیاب است.

کتاب “میمون برهنه” بعد از اصل انواع داروین جنجالی ترین و پرتیراژترین کتاب علمی است ، کتابی که دنیا را تکان داده وفقط سه ماه پس از انتشار به 17 زبان ترجمه شد و تا کنون از این 2 کتاب دهها میلیون نسخه در جهان بفروش رفته است.
خرید کتاب میمون برهنه

https://www.karaketab.com/کتاب-نایاب/کتاب-میمون-برهنه.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني