کتاب حاضر تحت عنوان تاریخ سیاسی پارت یا همان اشکانیان تالیف نیلسون دوبواز با ترج 1
شناسه پست: 10350
بازدید: 422[ad_1]
کتاب حاضر تحت عنوان تاریخ سیاسی پارت یا همان اشکانیان تالیف نیلسون دوبواز با ترج 2

کتاب حاضر تحت عنوان تاریخ سیاسی پارت یا همان اشکانیان تالیف نیلسون دوبواز با ترجمه علی اصغر حکمت استاد دانشگاه تهران توسط انتشارات کتابخانه ابن سینا با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین در سال هزار و سیصد و چهل و دو به چاپ رسید .سالها بخاطر فاتر می گذشت که اگر در تاریخ ممتد و طولانی سلسله شاهنشاهان اشکانی مطالعه دقیقی  بعمل آید و با مراجعه به منابع کلاسیک و اثار مورخین بیگانه یونانی و رومی و عبری و چینی و آرامی و غیر آن و با تحقیقات در مسکو کات موجوده که از ایشان در مجموعه های جهان باقی مانده کتاب جامع و موجری فراهم شوذ تا دانشمند محقق را در هنگام ضرورت بکار آید  و دانشجوی طالب علم را فضیلت افزاید.هر آینه خدمت بزرگی به تاریخ باستانی کشور ایران خواهد بود

کتاب تاریخ سیاسی پارت

نکته دیگر در ضمن مطالعه و مقایسه این کتاب با تاریخ ایران باستان تالیف پیرنیا معلوم شد که در ذکر بعضی حوادث و ارقام سنین و تواریخ ایام این دو کتاب با یکدیگر اختلافاتی است که ناشی از استنباط دو مولف و استخراج مطالب از منابع بیگانه می باشد و سزاوار است این کطلب نیز دقیقا مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد حقایق تاریخی کشف و روشن شود

خرید کتاب تاریخ سیاسی پارت اشکانیان

https://www.karaketab.com/selected/تاریخ-سیاسی-پارت.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني