:
کتاب خوبی بود، چهارتا داستان کوتاه از ایرج طهماسب. همه‌شون ساده و روون ولی این 1
شناسه پست: 5051
بازدید: 401
:
کتاب خوبی بود، چهارتا داستان کوتاه از ایرج طهماسب. همه‌شون ساده و روون ولی این 2

:
کتاب خوبی بود، چهارتا داستان کوتاه از ایرج طهماسب. همه‌شون ساده و روون ولی این داستانش بیشتر از بقیه به جونم نشست.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني