یادم نرفته که قرار گذاشتیم به بررسی تله های شخصیتی بپردازیم. میدونیم که تله‌های 1
شناسه پست: 4200
بازدید: 576
یادم نرفته که قرار گذاشتیم به بررسی تله های شخصیتی بپردازیم. میدونیم که تله‌های 2

یادم نرفته که قرار گذاشتیم به بررسی تله های شخصیتی بپردازیم. میدونیم که تله‌های زندگی از کودکی آغاز می‌شوند و به صورت الگوهای رفتاری در زندگی بزرگسالی خود را نشان می‌دهد. آن‌ها می‌توانند بر روی افکار، احساسات و عملکرد ما تاثیر زیادی بگذارند. افراد موفق تنها در صورتی احساس رضایت‌مندی کافی از زندگی خواهند داشت که بتوانند بخشی از این تله‌های روانی را کنترل کنند.
اولین تله شخصیتی که بهش میپردازیم«تله ی زندگی استحقاق» است. تله ای که من آنرا تله ی لوسی مینامم. تله ی آدم های لوس بار آمده. این تله به وسیله‌ی والدینی ایجاد می‌شود که بیش از حد به فرزند خود سرویس داده‌اند. چنانچه در کودکی به هر چه خواسته بودید رسیده‌اید و به اصطلاح «لوس» بار آمده‌اید، احتمالا در بزرگسالی خودخواه، پر توقع یا خودمحور هستید. کسانی که خودشیفته، خودخواه و از خود راضی بوده و از آدم و عالم طلبکارند و همه چیز باید طبق میل آنها باشد در دام تله یا طرحواره ی استحقاق گیر افتاده اند. افرادی که در ایـن تلـه گرفتارنـد، احسـاس می کنند خاص هستند. آنها اصرار دارند که می توانند آنچه را کـه مـی خواهنـد بلافاصـله انجـام دهند، بگویند یا داشته باشند. آنها آنچه را که دیگران منطقی می دانند، آنچه را که عملاً آشکار است، زمان یا صبری را که معمولاً لازم است و بهایی که دیگران باید بپردازند(خسارتی کـه بـه دیگران وارد می شود) را نادیده می گیرند. آنها مشکل خودنظم بخشی دارند. بسیار از افرادی که در این تله ی زندگی هستند، در کودکی لوس بار آمده انـد و لازم نبـوده کـه خویشتنداری نشان بدهند تا محدودیت هایی را که برای کودکان دیگر وجـود دارد بپذیرنـد. بـه عنوان یک بزرگسال آنها هنوز هم وقتی به خواسته هایشان نمی رسند، خشمگین می شوند.
این نوع رفتار مخرب است؛ چرا که مردم علاقه‌شان را به شما از دست خواهند داد، ترک‌تان خواهند کرد یا در برابر رفتارهای شما مقابله به مثل می‌کنند.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا
ارتباط با پشتيباني