.
2& دومین رویداد میزبان آقای «مجید قاسمی» از خواهد بود. موضوع مورد بررسی ا 1
شناسه پست: 3858
بازدید: 200
.
2& دومین رویداد میزبان آقای «مجید قاسمی» از خواهد بود. موضوع مورد بررسی ا 2

.
✅2️⃣ دومین رویداد میزبان آقای «مجید قاسمی» از خواهد بود.
موضوع مورد بررسی این دوره و چالش های آن در سازمان هاست. 📧 از همه عزیزانی که تمایل دارند در رویداد حضور داشته باشند دعوت میکنیم آدرس ایمیل و مشخصات خود را به info@hrtalk.ir ارسال نمایند.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني