تخفيف هاي ويژه 1
به دلیل همزمانی با جشنواره ، تخفیف های گروهی اعمال نمی گردد

تخفيف هاي تعدادي

تخفيف هاي زير در زمان خريد از سايت پازل به صورت خودكار به سبد خريد شما اعمال مي گردد شما مي توانيد با توجه به توضيحات ذكر شده ،‌ سبد خريد خود را تنظيم نموده و از تخفيفات ويژه تعدادي پازل استفاده نماييد شرط استفاده از تخفيفات بيشتر خريد محصول بيشتر مي باشد.

تخفيف هاي ويژه 2 در صورت خريد 2 محصول در هر نوبت خريد ، معادل 20 درصد از مبلغ خريد را تخفيف خواهيد گرفت.

تخفيف هاي ويژه 3 در صورت خريد 3 محصول در هر نوبت خريد ،‌ معادل 25 درصد از مبلغ خريد را تخفيف خواهيد گرفت.

تخفيف هاي ويژه 4 در صورت خريد 4 محصول در هر نوبت خريد، معادل 30 درصد از مبلغ خريد را تخفيف خواهيد گرفت

تخفيف هاي ويژه 5 در صورت خريد 5 محصول در هر نوبت ،‌ معادل 35 درصد از مبلغ خريد را تخفيف خواهيد گرفت.

تخفيف هاي ويژه 6 در صورت خريد بيش از 5 محصول در هر نوبت خريد ،‌ معادل 40 درصد از مبلغ خريد را تخفيف خواهيد گرفت. اين تخفيف تا بي نهايت قابل افزايش است.

تخفيف هاي ويژه 7

تخفيف جمعه بازار

تخفيف هاي ويژه 8 در پايان هر هفته و در روزهاي جمعه با خريد 2 محصول به بالا كليه محصولات پازل با 45 درصد تخفيف به فروش مي رسد بنابر اين شما نيز مي توانيد محصولات خود را با تخفيف شگفت انگيز در جمعه بازار پازل تهيه نماييد . تعداد محصولات قابل خريد در جمعه بازار هيچگونه محدوديتي ندارد.

تخفيف هاي ويژه 9 توضيح :

1- كليه تخفيف هاي ذكر شده به صورت هوشمند و برنامه ريزي شده به صورت خودكار در زمان خريد به سبد خريداران اعمال خواهد شد.

2- در يك زمان هيچگاه دو گروه متفاوت از تخفيف ها به سبد خريداران اعمال نخواهد شد.

3- با توجه به جدول تخفيف ها خريداران مي توانند به تعدد از شرايط جداول ذكر شده استفاده نمايند و هيچ محدوديتي از نظر تكرار تخفيف به سبد خريد وجود نخواهد داشت.

4- تخفيف هاي تعدادي در كليه ايام هفته قابل استفاده مي باشند و تخفيف جمعه بازار ،‌ تنها در روزهاي جمعه هر هفته به سبد خريداران اعمال خواهد شد.

5- تخفيف جمعه بازار با خريد 2 محصول به بالا به صورت خودكار به سبد خريد شما اعمال خواهد شد و هيچگونه سقفي براي تعداد خريد محصولات وجود ندارد.

ارتباط با پشتيباني