امروز فیدیبو پستی رو گذاشته بود با عنوان «کتاب رایگان»
کل محتویات این کتاب رایگا 1
شناسه پست: 7295
بازدید: 196
امروز فیدیبو پستی رو گذاشته بود با عنوان «کتاب رایگان»
کل محتویات این کتاب رایگا 2

امروز فیدیبو پستی رو گذاشته بود با عنوان «کتاب رایگان»
کل محتویات این کتاب رایگان یک فایل صوتی ۵۲ ثانیه ای بود که فقط ۱۰ ثانیه اش یک داستان از چخوف بود.
با این که از طرفدارای فیدیبو‌ هستم.
به نظرم بهتر بود هیچ وقت این کتابو نذارن. این بی احترامی به شعور بیننده بود.
@fidibobooksSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني